Pedeca ha publicat els seus darrers números de TRATERPRESS i MOLDPRESS.