Mes: marzo 2018

WHEN TO COAT IS SOMETHING MORE THAN APPLIYING A COATING

The coating of tools and components subjected to wear always gives the satisfaction of the increase of the life of the pieces. But sometimes, the improvement of life of the pieces imply quality of life by itself. This is the case of the maxillofacial prosthetic components. When manufacturing technology, materials science and surface engineering come …

WHEN TO COAT IS SOMETHING MORE THAN APPLIYING A COATING Leer más »

QUAN RECOBRIR ES MES QUE APORTAR UN RECOBRIMENT

El recobriment d’eines i components sotmesos a desgast dóna sempre la satisfacció de l’augment de la vida de les peces. Però de vegades, la millora de vida de les peces impliquen qualitat de vida per se. Aquest és el cas dels components protèsics maxil·lofacials. Quan tecnologia de fabricació, ciència de materials i enginyeria de superfícies …

QUAN RECOBRIR ES MES QUE APORTAR UN RECOBRIMENT Leer más »

CUANDO RECUBRIR ES MAS QUE APORTAR UN RECUBRIMIENTO

El recubrimiento de herramientas y componentes sometidos a desgaste da siempre la satisfacción del aumento de la vida de las piezas.  Pero a veces, la mejora de vida de las piezas implican calidad de vida per se. Este es el caso de los componentes protésicos maxilofaciales. Cuando tecnología de fabricación, ciencia de materiales e ingeniería …

CUANDO RECUBRIR ES MAS QUE APORTAR UN RECUBRIMIENTO Leer más »