El passat 21 de setembre va tenir lloc a la seu de l’Associació de la Indústria Navarra (AIN), a Cordovilla (Pamplona), una reunió de seguiment de les activitats tècniques del projecte ENHIGMA, a la qual van assistir els representants i participants d’cada una de les entitats del consorci que treballen en aquesta iniciativa: Adix Enginyeria, Centre Nacional de Hidrogen (CNH2), Hidrógena Desenvolupaments Energètics, FLUBETECH, Associació de la Indústria Navarra (AIN) i Centre Tecnològic del Metall de Castella-la Manxa (ITECAM). El projecte té com a principal objectiu obtenir un equip de producció d’hidrogen mitjançant l’electròlisi de l’aigua, basada en tecnologia PEM, que ofereix major durada i menor consum energètic respecte als sistemes actuals.

En la reunió de seguiment es van abordar els resultats obtinguts fins a la data en la selecció de diferents materials i recobriments per plaques bipolars que permeten resistir les condicions de treball que es produeixen en electrolysis PEM, reduint el cost de les solucions actuals. Així mateix, es van exposar diferents propostes de disseny per als canals de distribució de flux, obtinguts mitjançant simulació CFD, que permeten optimitzar el comportament fluidodinàmic a l’interior de la cel d’electrolysis maximitzant la seva eficiència. Per últim, es van analitzar els resultats preliminars obtinguts en la simulació termo-mecànica FEM sobre les deformacions dels diferents components que conformen la cel·la electrolítica.

 

 

ueenhigma

españa