Control de Qualitat / Investigació i Desenvolupament

Per garantir la qualitat del recobriment i oferir un servei integral als nostres clients, Flubetech ha incorporat un dispositiu òptic de mesura 3D: Alicona Infinite Focus SL. Aquest sistema de mesura es basa en la tecnologia “Focus-Variation” i combina les funcionalitats d’un dispositiu de mesurament de rugositat superficial i un sistema de mesurament de formes. Tots els mesuraments, independentment del lloc d’aplicació, es caracteritzen per la seva alta resolució, traçabilitat i repetibilitat. D’aquesta manera, Flubetech millora el control de qualitat dels seus recobriments, mentre que ajuda als seus clients a augmentar la fiabilitat en els seus productes.


Eines de Tall
• Verificació del tall de tall.
• Mesura d’acabat superficial per millorar la qualitat del tall.
• Eliminació eficient d’encenalls a través d’un control de l’acabat i geometria del “trenca- encenalls”.
• Quantificació de “droplets” per a processos de
recobriment amb mesuraments de rugositat superficial.
• Detecció d’imperfeccions en el tall de tall.
• Enginyeria inversa completa

Tecnologia Mèdica
• Mesura d’alta resolució de la rugositat dels implants dentals.
• Garantia de qualitat de “brackets” de
ortodòncia.
• Mesura de forma completa d’eines de tall quirúrgiques.
• Verificació de l’acabat superficial i la qualitat dels instruments quirúrgics.

Motlles de Injecció
• Assegurament de la qualitat en motlles i micro motlles.
• Mesura de geometria d’elèctrodes i motlles erosionats.
• Verificació de l’acabat superficial.
 
Fabricació Additiva
• Mesura de la textura de la superfície per a avaluar la qualitat de tota la superfície.
• Anàlisi de porositat al llarg de la mesura de volum (VVC, VMC).
• Mesures per identificar desviacions de forma amb el conjunt de dades CAD o la geometria de referència.
• Mesures en 3D per aconseguir un procés d’acabat òptim.

Indústria de Micro presició
• Mesura de microengranajes.
• Mesura de formes complexes amb radis i angles petits fins i tot a grans volums de mesura.
• Determinació de la forma i rugositat a través de grans àrees amb escaneig lateral i vertical dins d’un sol procés de mesurament.
• Comprovació i verificació de precisió dimensional i qualitat d’acabat.
• Anàlisi de falles i inspecció de mercaderies entrants.