Flubetech SL va ser l’empresa elegica per la multinaconal CemeCon per la seva revista CemeCon Facts nº36 publicada en Septembre de 2011.

Aquí pot descarregar la revista en pdf:

Descarga PDF de Aplicación