Flubetech ha acollit durant aquesta setmana als alumnes de primer de grau d’Enginyeria Industrial de  ETSEIAAT de UPC de Terrassa amb la professora Dra. Nuria Salán, del Màster en Ciència de Materials de IQS (Universitat Ramon Llull) amb el professor Dr. Carles Colominas i de tercer en el grau de Ciència de Materials de  UB (Universitat de Barcelona) amb el professor Dr. Javier Fernández

Agraïm l’interès  dels alumnes i la confiança dels professors en comptar amb la col-laboració de Flubetech per la formació dels seus alumnes.

Alumnes IQS a Flubetech