Flubetech assisteix a la reunió del Llançament del projecte ENHIGMA a la seu del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) a Puertollano (Ciudad Real)

El passat 17 de novembre de 2016 va tenir lloc a la seu del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) a Puertollano (Ciudad Real) la reunió de llançament del projecte ENHIGMA a la que van assistir els representants i participants de cada una de les entitats del projecte.

El projecte ENHIGMA es un projecte de cooperació entre empreses i organismes d’investigació. El projecte està financiat a través de la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a las Retos de la Sociedad. A més a més, cal destacar que l’ajuda concedida està cofinanciada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa operatiu pluriregional de creixament intel·ligent.

El projecto ENHIGMA tracta de l’optimització i millora de cel·les d’electròlisi PEM per la producció d’hidrogen mitjançant simulació i experimentació. El principal objectiu és l’obtenció d’un equip de producció d’hidrogen que ofereixi major durabilitat i menor consum energètic respecte als sistemes actuals.

Representantes del consorcio del proyecto

El consorci està liderat per l’empresa ADIX Ingeniería S.L.U. i en el qual participen FLUBETECH S.L, l’Asociación de la Industria de Navarra (AIN), Hidrógena Desarrollos Energéticos S.L., El Centro Nacional del Hidrógeno i el Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM).

 

 

UE FEDR