Flubetech col·labora amb el Politécnico de Milano

 

Flubetech ha iniciat la seva col·laboració amb el Politecnico de Milano (POLIMI) en el marc del projecte Sludgetreat. El Projecte, amb el suport de la CEE, està  liderat per CMIC-Dip. Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica «Giulio Natta» i DICA departament d´ Enginyeria Civil I Mediambiental del POLIMI  conjuntament amb la firma italiana AST, i compta amb la participació de AIN i Flubetech pel seu coneixement en ciència de materials i enginyeria de superfície.

El tractament de fangs de depuradora per electró- osmosis, és el mètode més eficient per extreure l’aigua dels fangs i obtenir-ne un residu sòlid reciclable, però comporta un desgast per fricció i per corrosió dels elèctrodes. La contribució de Flubetech  al projecte en basa en la millora del rendiment del material base dels elèctrodes i la seva superfície mitjançant recobriments PVD. L’objectiu  es aconseguir la millora de la resistència al desgast, a la corrosió i la conductivitat elèctrica.