Flubetech ha iniciat la seva col·laboració amb el Politecnico de Milano (POLIMI) en el marc del projecte Sludgetreat. El Projecte, amb el suport de la CEE, està  liderat per CMIC-Dip. Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “Giulio Natta” i DICA departament d´ Enginyeria Civil I Mediambiental del POLIMI  conjuntament amb la firma italiana AST, i compta amb la participació de AIN i Flubetech pel seu coneixement en ciència de materials i enginyeria de superfície.

El tractament de fangs de depuradora per electró- osmosis, és el mètode més eficient per extreure l’aigua dels fangs i obtenir-ne un residu sòlid reciclable, però comporta un desgast per fricció i per corrosió dels elèctrodes. La contribució de Flubetech  al projecte en basa en la millora del rendiment del material base dels elèctrodes i la seva superfície mitjançant recobriments PVD. L’objectiu  es aconseguir la millora de la resistència al desgast, a la corrosió i la conductivitat elèctrica.