Flubetech participa al projecte d’investigació i desenvolupament en cooperació INNOVATIDE concedit pel CDTI.

 

El 4 de Maig de 2016 es va firmar la concessió a Flubetech d’una ajuda per part del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) per a un projecte d’investigació anomenat “Desarrollo de nuevas geometrías y recubrimientos avanzados para implantes dentales de titanio”, l’objectiu del qual és el desenvolupament d’implants dentals amb una major i millor capacitat d’osteointegració.

El CDTI és una Entitat Pública Empresarial, que depèn del Ministeri d’Economia i  Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles mitjançant la canalització d’ajudes a projectes de I+D+i. L’ajuda concedia està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa operatiu pluriregional de creixement intel·ligent.

Es tracta d’un projecte en Cooperació amb Implant Microdent System S.L. (Desenvolupament, fabricació i comercialització de productes d’implantología oral) i Flubetech S.L. A més, es comptarà amb la col·laboració de IK4-Tekniker, centre d’investigació que oferirà el seu suport en el desenvolupament i caracterització dels recobriments.

Les innovacions més significatives que planteja el projecte és el nou disseny de la geometria de l’implant, l’eliminació del tractament superficial previ que inclou l’atac àcid i la incorporació d’un nou recobriment que augmenti la durabilitat de l’implant i li aporti propietats bactericides.

 

cdtiUE FEDR