Gestió de Qualitat

Qualitat Fluebetech

L’equip de Flubetech està compromès a garantir una òptima qualitat de recobriment i treballa sota l’acreditació de la ISO9001/2008 e ISO13485/2012.

El Departament de Control de Qualitat està en una millora contínua implementant protocols i evolucionant els equips que permeten avaluar els gruixos dels recobriments, la seva adherència i la seva duresa.  El Departament de Qualitat està equipat amb Duròmetre Rockwell, Calo-test, Micro-duròmetre, Microscopia Electrònica d’Escombrat (SEM) i fluorescència de raigs X.

La formació contínua que reben els nostres empleats i auditories periòdiques tant internes com externes fan que  Flubetech es mantingui en l’excel·lència dels recobriments.

Pel desenvolupament dels nous recobriments,  Flubetech col·labora amb Centres Tecnològics i Universitats en l’àmbit de la Ciència de Materials per caracteritzar i assajar les propietats dels recobriments innovadores.

ISO_13485_COL-300x261 ISO_9001_COL-300x261