Investigació, Desenvolupament i Innovació

Flubetech neix com spin off del Grup d’Enginyeria de Materials de l’IQS i basa la seva activitat en els coneixements desenvolupats en SRI (Standford Research Institute, Cal, USA).

Tot i què té un enfoc totalment industrial en el sector dels recobriments durs obtinguts per PVD i CVD, la proximitat als centres d’investigació i universitats i la necessitat d’innovació constant, crea unes sinergies conjuntes que generen col·laboracions en projectes interns, a nivell nacional i internacional.

Flubetech participa activament en programes de I+D d’ACCIO, CDTI i en els programes marc Europeus.

El compromís a la innovació, la vocació empresarial i la formació acadèmica de l’equip de Flubetech han despertat l’interès de les associacions professionals del sector, sent invitades freqüentment a participar i organitzar congressos, talles, jornades d’innovació en l’enginyeria de superfícies, cursos de formació i cursos “in house”.

Flubetech aposta per la difusió del coneixement de les distintes tecnologies de recobriment, per això, conta amb un Blog empresarial, que incorpora publicacions sobre la innovació en recobriments durs PVD i CVD, nous recobriments sectorials, esdeveniments sectorials i en els que participa  Flubetech i és un fòrum obert que pretén donar resposta a les preguntes que es susciten al voltant dels recobriments durs de capa fina, especialment als obtinguts per PVD y CVD.

Flubetech compta amb una financiació d’ENISA (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

 

Certificado ENISA