Flubetech va participar en la BIEHM de Bilbao en el marc de la jornada organitzada per AIAS i CIDETEC el dia 4 de Juny. Més informació en JORNADA DE RECUBRIMIENTOS TRIBOLÓGICOS. A més de col·laborar en l’organització de la jornada, va ésser possible contactar personalment en l’stand d’AIAS (Pabelló 3 B 63) els dies 3 i 4 de Juny per atendre i comentar els temes relacionats amb els recobriments que realitzem a Flubetech. Les persones interessades en les presentacions poden contactar amb AIAS.