RECOBRIMENTS  PER ENCUNYS D’ESTAMPACIÓ I TALL

RECOBRIMENTS PVD

TiN Form Capa basada en el compost TiN. Elevada duresa i tenacitat. Baix coeficient de fricció.

 • Tall i deformació de xapa d’acers poc al·leats.

Alox Form Familia de recobriments basats en AlTiN. Presenten capes poc tensionades, d’elevada tenacitat. La duresa varia segons el material a tallar. Resistent a l’oxidació en calent 900ºC.

 • Tall i deformació d’acers d’elevat límit elàstic, acers inoxidables i materials no fèrrics.
 • Conformat en calent.

Carbo Form  basat en multicapes  combinades de compostos de duresa molt elevada amb recobriments DLC  antiadherents d’elevada duresa i molt baix coeficient de fricció.

 • Extrusió i conformat d’aliatges d’alumini i coure.
 • Prensat i conformat de pols metàl·liques previs als processos de sinterització.
 • Deformació de xapes amb recobriments polimèrics i pintures.

Silnitron Form Recobriment basat en multicapes AlTiN-TiSiN

 • Excel·lent adherència i resistent al desgast adhesiu.
 • Extrema duresa i resistència a la abrasió.
 • Resistència a alta temperatura. Conformat en calent.
 • Deformació de xapes d’alt gruix i d’alt límit elàstic..
 • Comformat d’acer inoxidable.

 

Descarga PDF de Aplicación