aloxsn_flubetech

Alox recobriment PVD basat en AlTiN

Alox és un recobriment PVD basat en compostos AlTiN estructurats en cristalls extremadament fins (supernitrurs) que obtenen capes amb tensions internes molt baixes.   Alox està especialment recomanat en eines de tall que permeten gruixos de capa mantenint una elevada resistència al desgast, baixa fricció i elevada resistència a l'oxidació.

Beneficis que aporta el recobriment Alox

  • Elevada duresa i resistència al desgast.
  • Relació duresa-tenacitat excel·lent proporcionada per l'estructura del supernitrur.
  • Evita les microsoldadures en fred i calent.
  • Excel·lent acabat superficial que minimitza els esforços de tall i la fricció en els canals d'evacuació de viruta.
  • Elevada temperatura d'oxidació.

Característiques Tècniques

Duresa 32GPa (3200HV)
Coeficient de fricció 0.3-0.5
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 4-6 µm
Color Negre - Violeta
Temperatura d'obtenció 450-500ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 850ºC

Aplicacions d'èxit

  • Plaques de desbast.
  • Freses de desbast d'acer ràpid i metall dur. 
  • Broques de metall dur amb condicionament de les fulles de tall per una alta velocitat d'alimentació.