Alox-moltconvertida

Alox Molt recobrimient PVD basat en AlTiN

Alox Molt és un recobriment PVD basat en compostos AlTiN estructurats en forma de nanocapes obtingut a baixa temperatura (inferior a 250ºC). Especialment indicat per protegir la superfície de motlles d’injecció de plàstics abrasius. Flubetech  ha desenvolupat Alox Molt per millorar la resistència al desgast, especialment abrasiu, dels motlles d’injecció de materials plàstics reforçats amb fibres. Les característiques d’obtenció del recobriment Alox Molt permet obtenir una adherència excel·lent a baixes temperatures, evitat la pèrdua de duresa dels acers per motlles trempats i revinguts a baixes temperatures. Les fases de preparació superficial i recobriment han sigut especialment desenvolupades per garantir el polit original de la superfície del motlle, mantenint acabats de polir mirall, inclús òptic.

Beneficis que aporta el recobriment Alox Molt

 • Resistència al desgast i a la corrosió.
 • Manteniment de la duresa original del motlle.
 • Absència de distorsions dimensionals durant el procés de recobriment.
 • Augment de la durabilitat de la vida del motlle mantenint el polit original. Protecció contra ratlladures.
 • Facilitat de neteja. Disminució dels temps i fases de manteniment de motlles.
 • Augment de la capacitat de polit si es precisa en motlles amb polits industrials.
 • Facilitat de desmotlleig.
 • Alox Molt pot ser obtingut a temperatures de 450ºC si les característiques de tractament tèrmic del material base ho permeten

Característiques Tècniques

 
Duresa 32GPa (3000HV)
Coeficient de fricció 0.3-0.5
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-3µm
Color Negre violeta
Temperatura d'obtenció <250ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 850ºC
   

Aplicacions d'èxit

 •  Motlles fabricades en acers trempats i revinguts a baixes temperatures. (Acers tipus x 40 Cr 13  “AISI 420”,   “1.2344, H-11” )
 • Motlles fabricats amb acers pre-trempats.( Tipus 1.2378, 1.2311)
 • Motlles amb elevades exigències d'acabats en peça injectada. Peces transparents, peces òptiques, peces d’il·luminació en automoció, peces decoratives.