Freses-sense-recobrir

CC AluSpeed recobriment PVD basasten Diborur de Titani (TiB2)

CC AluSpeed és un recobriment PVD basat en el compost de diborur de titani, de naturalesa ceràmica amb elevada duresa i resistència a l'oxidació en calent. Els borurs en general i concretament el de titani presenten nul·la afinitat química amb els materials no fèrrics. CC AluSpeed està especialment recomanat en eines de tall per mecanitzar aliatges d'Alumini, aliatges de Coure i aiatges de Titani.

Beneficis que aporta el recobriment CC AluSpeed

 • Elevada duresa i resistència al desgast.
 • Relació duresa-tenacitat excel·lent : estructura de supernitrur.
 • Manté els contorns de la fulla de tall.
 • Mecanitzats a velocitats altes d'aliatges tous amb elevada fricció.
 • Evita les microsoldadures en fred i en calent en el mecanitzat d'aliatges d'alumini degut a a la seva nul·la afinitat químca. No es formen aglomerats ni grumolls en les zones de tall.
 • Excel·lent acabat superficial de la peça mecanitzada cinc cops superior al obtingut sense recobriment.
 • Elevada temperatura d'oxidació.

Característiques Tècniques

Duresa 22GPa (2300HV)
Coeficient de fricció 0.3-0.5
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-5µm (6µm Aluspeed plus)
Color Gris metàl·lic
Temperatura d'obtenció 450-500ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 950ºC
 

Aplicacions d'èxit

 • Plaques i freses de desbast, fresat i mecanitzat d'aliatges d'alumini i coure (Al/ Si hasta 10% en Si)
 • Plaques de ranurar aliatges fèrriques. 
 • Freses de desbast i fresat d'aliatges aeronàutics de Ti (TiAl6V4)
 • Broques de metall dur.