MotllosPD

CrN Molt recobriment PVD basat en Nitrur de Crom (CrN)

CrN Molt és un recobriment PVD basa em CrN. L'obtenció del recobriment és inferior a 250ºC. Especialment indicat per protegir la superfície de motlles d'injecció de plàstics abrasius i molt corrosius (plàstics clorats). Els compostos basats en Crom són els que presenten major resistència a la corrosió.   CrN Molt millora la resistència al desgast dels motlles d'injecció de materials plàstics clorats, PVC.   Les característiques d'obtenció del recobriment CrN Molt permeten obtenir una adherència excel·lent a baixes temperatures, evitant la pèrdua de duresa  dels acers per motlles trempats i revinguts a baixes temperatures. Les fases de preparació superficial i recobriment nan sigut especialment desenvolupades per garantir el polit original de la superfície del motlle, mantenint acabats el polit mirall, inclús òptic.   Està especialment indicat en motlles de producció elevada que requereixin de peces amb una elevada capacitat superficial.

Beneficis que aporta el recobriment CrN Molt

 • Resistència al desgast i a la corrosió.
 • Manteniment de la duresa original del motlle.
 • Absència de distorsions dimensionals durant el procés de recobriment.
 • Augment de la durabilitat de la vida del motlle mantenint el polit original. Protecció contra ratlladures.
 • Facilitat de neteja. Disminució dels temps i fases de manteniment del motlle.
 • Augment de la capacitat de polit es precisa en motlles amb polit industrial.
 • Facilitat de desmotlleig.
 • Duresa de valor similar a TiN Molt amb millor coeficient de fricció, major resistència a la corrosió i temperatura d'oxidació superior.
 • Possibilitat d'obtenir gruixos de capa superiors a  TiN Molt y Alox Molt mantenint les característiques d'adherència degut a les baixes tensions internes.

Característiques Tècniques

 
Duresa 22GPa (2300HV)
Coeficient de fricció 0.3
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-5µm
Color Gris metàl·lic
Temperatura d'obtenció <250ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 700ºC

Aplicacions d'èxit

 • Motlles fabricats amb acers trempats i revinguts a baixes temperatures. (Acers  inoxidables, acers de fabricació de motlles d'injecció)
 • Motlles fabricats amb acers pre-trempats. ( Tipus 1.2378, 1.2311)
 • Motlles d'aliatges de coure, bronzes al Be.
 • Motlles amb elevades exigències en peça injectada. Peces transparents, peces òptiques, peces il·luminades en automoció, peces decoratives.