HARDLOXHARDLOX  recobriment PVD magnetron Sputtering HIPIMS

Hardlox  està basat en capes múltiples d'AlTiN- TiSiN obtingudes per tecnologia HIPMS d'alta ionització, creixement ràpid i elevada densitat en el recobriment. El recobriment presenta duresa molt elevada combinada amb la tenacitat que li confereix una estructura nanocristal.lina de nitrurs extremadament fina i homogènia. Hardlox està especialment indicat per mecanitzar acers trempats a dureses molt elevades. superaliatges de níquel i per materials molt abrasius.

Benefits of the coating Hardlox

  • Elevada duresa i resistència al desgast.
  • Manté els contorns de la fulla de tall.
  • Mecanitzats d'acers per matriceria i motlles amb dureses superiors a 60 HRC.
  • Elevada temperatura d'oxidació.

Technical Characteristics

 
Duresa 40GPa (3800HV)
Coeficient de fricció 0.3-0.5
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-3 µm
Color Bronze
Temperatura d'obtenció 450-500ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 1200ºC
 

Successful Applications

  • Plaques i freses de fresat i mecanitzat d'acers 1.2344 (55 HRC), 1.2083 (52 HRC), 1.2379 (62 HRC).
  • Mecanitzat en sec a dureses superiors a 70 HRC
  • Velocitats de tal de 250 m/min i 0,02 a 0,3 mm/rev.