silnitron

Matriu de conformat recoberta amb Silnitron Form

Silnitron Form és un recobriment PVD basat en compostos dopats amb Ti y Si. La combinació de nitrurs de titani y silici obtienen duresa molt elevada y refractarietat amb elevada resistencia a la oxidació en calent. Silnitron Form està especialment indicat pel conformat de xapes molt dures, d'alt límit elàstic així com treball en calent.

Beneficis que aporta el recobriment Silnitron Form

  • Elevada duresa i resistència al desgast mantenint la tenacitat.
  • Molt bona adherència
  • Elevada temperatura d'oxidació.

Característiques Tècniques

 
 Microduresa 4000 HV
Coeficient de fregament 0.3-0.5
Adherència Excel.lent
Gruix de capa 5 µm
Color Bronze
Temperatura d'obtenció 450-500ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 1200ºC
 
Duresa 40GPa

Aplicacions d'èxit

  • Conformat de xapes d'alt límit elàstic
  • Conformat d'acers trempats
  • Conformat d'acers inoxidables
  • Conformat en calent.