matriusilinitrontic

SILNITRON TIC recobriment CVD basat en capes múltiples de carburs de Ti amb aportació de Silici

SILNITRON TIC és un recobriment CVD basat en compostos ceràmics de Ti i Si obtinguts a temperatures properes a 1000ºC. La temperatura facilita la difusió del recobriment creant un ancoratge amb el substrat quedant adherint dintre de la seva estructura. L'adherència és superior a la dels recobriments PVD sota esforços de cisalla.   Flubetech ha desenvolupat la gama RP CVD (partícules reactives) per aconseguir els reactius in situ amb una perfecta homogeneïtat química i una uniformitat de gruix en totes les zones de treball.   SILNITRON TIC està especialment indicat en punxons, embutidores, trepitjadors i conformat en general. Presenta major duresa superficial que SILNITRON TIN amb un coeficient de fricció major. És més resistent al desgast abrasiu. Les peces d'acer recobertes amb CVD han de permetre toleràncies dimensionals de 1/10000. Després de l'etapa de recobriment es procedirà als tractaments de trempat i revingut en condicions de buit, tractaments que poden ocasionar distorsions.

Beneficios que aporta el recubrimiento SILNITRON TIC

  • Elevada duresa i resistència al desgast.
  • Molt alt nivell d'adherència del recobriment al substrat, en especial sota esforços de cisalla.
  • Evita les microsoldadures en fred i calent.
  • Facilitat en el lliscament de la xapa, especialment d'acers d'alt límit elàstic.
  • Excel·lent acabat superficial que minimitza els esforços de deformació.
  • Minimitza la quantitat de lubricació requerida.
  • Facilitat per eliminar restes de material laminat que poguessin adherir-se a la superfície.

Características Técnicas

 
Duresa 32 GPa (3300 HV)
Coeficient de fricció 0,5 polit
Adherència Excel·lent
Gruixde capa 6-8 µm (embutició)
Color Gris metàl·lic
Temperatura d'obtenció 950ºC-1000ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 800ºC

Aplicaciones de éxito

  • Embutició de xapa de resistència (850 MPa i susperior).
  • Embutició -laminació de xapa de gruixos superiors a 2 mm.
  • Estampació en calent de xapa d'alta resistència.