SILNITRONTIN

SILNITRON TIN  recobriment CVD basat en capes múltiples de carburs i nitrurs de Ti amb aportació de Si

SILNITRON TIN és un recobriment de CVD basat en compostos ceràmics de Ti i Si obtenint temperatures properes a 1000ºC. La temperatura facilita la difusió del recobriment creant un ancoratge amb el substrat quedant adherint dintre de la seva estructura. L'adherència és superior a la dels recobriments PVD sota esforços de cisalla.

Flubetech ha desenvolupat la gama RP CVD (partícules reactives) per aconseguir els reactius in situ amb una perfecta homogeneitat química i una uniformitat de gruix en totes les zones de treball.

 

SILNITRON TIN està especialment indicat en punxons, embotidors, trepitjadors i conformat en general. Les peces d'acer recobertes amb CVD deuen permetre toleràncies dimensionals de 1/10000.  Després de l'etapa de recobriment es procedirà als tractaments de trempat i revingut en condicions de buit, tractaments que poden ocasionar distorsions.


Beneficios que aporta el recubrimiento SILNITRON TIN

 • Elevada duresa i resistència al desgast.
 • Molt alt nivell de recobriment al substrat, en especial sota baixos esforços de cisalla.
 • Evita les microsoldadures en fred i en calent.
 • Facilitat en el lliscament de la xapa, especialment d'acers inoxidables.
 • Excel·lent acabat superficial que minimitza els esforços de deformació.
 • Minimitza la quantitat de lubricació requerida.
 • Facilitat per liminar restes de material laminat que poguessin adherir-se a la superfície.

Características Técnicas

 

 

Duresa 32 GPa- 25 GPa. (3300 HV - 2500 HV aprox)
Coeficient de fricció 0,3 Polit. Contra acer sense recobriment
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 8 - 12  μ totals
Color Daurat
Temperatura d'obtenció 950ºC-1000ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 450ºC

Aplicaciones de éxito

 • Embutició de xapa d'altra resistència( 450MPa-850 MPa)
 • Embutició-laminació de xapa de gruixos superiors a 2 mm.
 • Estampació en calent de xapa d'alta resistència.
 • Estampació de xapa d'acers inoxidables austenítics. 
 • Matrius per tanques d'envasos metàl·lics.