Supertin-fresamare-PD

 SuperTiN recobriment PVD basat en TiN

SuperTiN és un recobriment PVD basat en TiN estructurats en forma de supernitrurs desenvolupats per cobrir les necessitats de resistència al desgast d'eines de tall.   Està especialment indicat en plaques d'encuny, eines sotmeses a desgast abrasiu i adhesiu com broques, masclets i fileres de roscar, serres de disc.

Beneficis que aporta el recobriment SuperTiN

 • Elevada duresa i resistència al desgast.
 • Relació duresa-tenacitat excel·lent proporcionada pel creixement nanoestructurat.
 • Evita les microsoldadures en fred.
 • Excel·lent acabat superficial que minimitza els esforços de tall.
 • Facilitat per eliminar restes de material de tall que pogueren adherir-se en les zones d'evacuació (flautes).

Característiques Tècniques

   
Duresa 25GPa (2500HV)
Coeficient de fricció 0.3-0.5
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-5µm
Color Daurat
Temperatura d'obtenció 450-500ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 500ºC

Aplicacions d'èxit

 • Plaques de torn.
 • Fulles de tall.
 • Serres de disc.
 • Masclets de roscar.
 • Broques.
 • Freses Mare.