TIN  Molt recobriment PVD basat en TiN

TiN Molt és un recobriment PVD basat en TiN estructurats en forma de supernitrur obtingut a baixa temperatura (inferior a 250ºC) Especialment indicat per protegir la superfície dels motlles d'injecció de plàstics abrasius i corrosius (plàstics clorats).   Flubetech ha desenvolupat TiN Molt per millorar la resistència al desgast dels motlles d'injecció de materials plàstics abrasius.   Les característiques d'obtenció del recobriment TiN Molt permeten obtenir una adherència excel·lent a baixes temperatures, evitant la pèrdua de duresa dels acers per motlles trempats i revinguts a baixa temperatura.   Les fases de preparació superficial i recobriment han sigut especialment desenvolupades per garantir el polit original de la superfície del motlle, mantenint acabats de polit mirall, inclús òptic.   Està especialment indicat en motlles de producció elevada que requereixen de peces amb una elevada qualitat superficial.

Beneficis que aporta el recobriment TiN Molt

 • Resistència al desgast i a la corrosió.
 • Manteniment de la duresa original del motlle.
 • Absència de distorsions dimensionals durant el procés de recobriment.
 • Augment de la durabilitat de la vida del motlle mantenint el polir original. Protecció contra ratlladures.
 • Facilitat de neteja. Disminució dels temps i fases de manteniment del motlle.
 • Augment de la capacitat de polit si es preciosa per polits industrials.
 • Facilitat de desmotlleig.
 • TiN Molt pot ser obtingut a  temperatura de 450ºC si les característiques de tractament tèrmic del material base ho permeten.
 • Duresa inferior a Alox Molt amb inferior coeficient de fricció.

Característiques Tècniques

   
Duresa 25GPa (2500HV)
Coeficient de fricció 0.3
Adherència Excel·lent
Gruix de capa 2-5µm
Color Daurat
Temperatura d'obtenció <250ºC
Temperatura de degradació (oxidació) 500ºC

Aplicacions d'èxit

 • Motlles fabricats amb acers trempats i revinguts a baixes temperatures.  (Aceros   tipusx 40 Cr 13  “AISI 420”,   “1.2344, H-11” )
 • Motlles fabricats amb acers pre-trempats. ( Tipus 1.2378, 1.2311)
 • Motlles d'aliatges de coure, bronzes al Be.
 • Motlles amb elevades exigències en peces injectades. Peces transparents, peces òptiques, peces d'il·luminació, peces d'automoció, peces decoratives.