RSC

Responsabilitat Social Corporativa

Flubetech ha desenvolupat una cultura empresarial que recolza el negoci i al mateix temps la societat. Des dels seus inicis hi ha hagut un important vincle amb el món acadèmic i aquest compromís segueix vigent centrant-se en les següents àrees:

  • Facilitar l’aprenentatge i integració amb el món professional de l’estudiant d’àrees tècniques.
  • Col·laborar amb estudiants en els seus projectes de final de grau.
  • Brindar oportunitats a joves investigadors.
  • Participar en diversos esdeveniments de caràcter formatiu.

L’equip de Flubetech aporta el temps i esforç per ser una empresa mediambientalment responsable, preocupant-se per millorar l’eficàcia i reduir el consum energètic així com utilitzar maquinària i matèries primes no contaminants.

Flubetech potència les iniciatives dels membres de l’equip que fomenten la diversitat cultural, el bon clima laboral i el recolzament a col·lectius més desfavorits.

En el nostre blog es detallen totes les iniciatives que es van fent per l’equip de Flubetech en l’àmbit de Responsabilitat Social Corporativa.